Header Ads


Kurbağalama Yüzme Tekniği


Kurbağalama yüzme teknik kuralları fina tarafınan aşağıda belirtildiği şekilde kabul edilmiştir.

  1. Çıkıştan ve her dönüşten sonra yüzücü bacaklarına kadar geriye tam bir kol çekişini su altında yapabilir. İlk kol çekiş anında tek bir kelebek ayak vuruşuna izin verilir, bunu kurbağalama ayak vuruşu takip eder.
  2. Çıkıştantan ve her dönüşten sonra ilk kol çekişinin başlangıcından itibaren vücut göğüs üstünde tutuluyor olmalıdır. Hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez. Yarışmanın başından sonuna kadar yüzme döngüsü bir kurbağalama kol çekişi, bir kurbağalama ayak vuruşu şeklinde olmalıdır. Kolların tüm hareketleri eş zamanlı ve aynı yatay düzlemde olmalı, biri diğerinden öncehareket ediyor olmamalı.(Dalgalı hareket olmamalı)
  3. Eller suyun altından veya üzerinden göğüs hizasında ileriye doğru aynı anda atılmalıdır. Dönüşten önce, dönüş esnasında ve bitişteki son kulaç hariç dirsekler su altında olacaktır. Eller su seviyesinin altından veya üzerinden geri çekilecektir. Çıkıştan ve her bir dönüşten sonraki ilk kol çekişi hariç eller kalça hizasından çok arkaya geri çekilmemelidir. 
  4. Her tamamlanan döngüde sporcunun başının su yüzeyini kesmesi gereklidir. Çıkış ve her dönüşten sonra yüzücü bacaklarına kadar uzanan bir kol döngüsü yapabilir. Baş; iki kolun en geniş yanında , eller içeri doğru çevrilmeden su yüzeyini kesmelidir.Yalnızca çıkış ve dönüşlerde vücut suyun altındayken kelebek ayak vuruşuna ardından gelen bir kurbağa ayak vuruşuyla birlikte izin verilir.Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı ve aynı düzlemde olmalı, biri diğerinden önce hareket ediyor olmamalı(dalgalı hareketli olmamalı)
  5. Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışa doğru dönük olmalıdır. Makas, çırpmaya veya aşağıya kelebek ayak vuruşuna SW 7.4 ‘teki istisna hariç izin verilmez. Ayağnn su seviyesini geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruş olmaksızın izin verilir.
  6. Herbir dönüşte ve yarışın bitişinde dokunma su seviyesinin üzerinde veya altında her iki elle ve eş zamanlı olmalıdır. Son kol çekişinin ki bu tam veya yarım olabilir herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmek koşulu ile dokunmadan önceki son kol çekişinden sonra baş su içinde olabilir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.