Header Ads


Sırtüstü Yüzme Tekniği


Sırtüstü yüzme teknik kuralları fina tarafından aşağıda belirtildiği şekide kabul edilmiştir.

  1. Çıkış sinyalinden önce yarışmacılar her iki elleri ile çıkış demirlerini tutarak yüzleri depar taşına dönük biçimde suyun içinde sıralanırlar. Taşma oluklarının üzerine veya içine dayanmak veya ayak baş parmaklarıyla oluğun kenarını kavramak yasaktır.
  2. Çıkış işareti ile birlikte ve dönüşlerden sonra yüzücüler kendilerini itebilirler ve yarışma boyunca 5.maddede ki belirtilen şekilde yapılan dönüşün haricinde sırtüstü pozisyonunda yüzmeye devam ederler. Normal sırtüstü pozisyonunda yüzme esnasında sırt konumu 90 dereceden az olmamak koşulu ile yatay olabilir.Bu pozisyonda başın konumu önemli değildir.
  3. NOT: FlNA teknik komitesinin açıklamasında(FINA NEWS VOL XIII);"Dönüş yapma anı hariç’in anlamı kesintisiz bir dönüş yapmak amacıyla normal sırtüstü pozisyonunun herhangi bir şekilde bozulmasıdır." denmektedir. "Kesintisiz dönüş hareketinin anlamı ise duraklamaksızın düzgün kesintisiz harekettir. Üst omuzun göğüse göre dik konumdan daha öteye döndürülmesinden sonra, dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekiş veya kesintisiz birbirini izleyen çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonundan ayrıldıktan sonra, dönüş hareketinin haricinde ayak vurma, kol çekme veya yüzme yapılmayacaktır.
  4. Yarış boyunca yüzücünün vücudunun bir bölümü su yüzeyini kesmelidir. Dönüş esnasında, çıkış ve herbir dönüşten sonra 15 metreyi geçmemek koşulu ile yüzücünün tamamen su altından gitmesine izin verilebilir. Bu noktada baş suyun yüzeyini kesmelidir.
  5. Yüzücüler dönüş yaparlarken vücutlarının bir bölümü ile kendi kulvarlarındaki duvara temas etmek zorundadırlar. Dönüş esnasında omuzlar göğse göre düşey olacak biçimde çevrilebilir. Bundan sonra dönüşe başlarken kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz eş zamanlı çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonunu terk ettikten sonra hiçbir ayak vuruşu veya kol çekişi dönüş hareketinin devamının bir bölümü olmamalıdır. Yüzücü duvardan ayrılma sırasında (anında) sırtüstü pozisyonda olmalıdır.
  6. Yarışın bitişinde yüzücü duvara sırtüsü pozisyonda dokunmalıdır. Dokunma sırasında vücut tamamen su altında olabilir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.