Header Ads


Hipotermi Nedir?


Hipotermi normalde 37 derece olan vucüt ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu meydana gelen bir tepkimedir. İnsan vücudu bulunduğu ortamda ısı alış verişine girer ve ortam ısısına göre etkilenir. Vücudumuzun ısı alış veriş hızı ortamlar arasındaki ısı taşınım kat sayısına göre değişiklik göstermektedir. Deniz kazalarında boğulmanın yanı sıra ölümlerin bir çoğu hipotermi yanı vücut ısısının düşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Kişi deniz, göl vb .soğuk suya girdiğinde vucut ısısını hızla suya verir ve müdahale gecikirse 35 derecenin altına düşen vucut ısısının sonucu olarak önce üşüme, el ve ayaklarda acıyacak kadar sızlama ve bilinç kaybı gibi etkileri olur sonrası ölüme kadar gidebilir. Denizdeki ısı taşınım katsayısı havadakine oranla daha yüksek oduğundan karada soğuğa maruz kalan kişiye göre denizde soğuğa maruz kalan kişi daha çabuk hipotermi geçirir. Hafif hipotermi 32 - 35 derece, orta hipotermi 28 - 32 derece ve yüksek hipotermi 28 derecenin altında seyreder. Hipotermiye maruz kalan kişilerin hızlı bir şeklide vucut ısısını dengeleyici önlemler alınmalıdır. Hipotermiyi fark etmenin yolu grup halindeki insanların bir birlerini gözlemlemesi ile mümkündür. Hafif hipotermide üşüme ile başlar ilerledikçe ellerde ve ayaklarda acıyacak kadar sızlama, yürüme hızında yavaşlama,bilinç bulanıklığı, duyarsızlık, düşme, düşünme ve yavaş konuşma, hafıza kaybı gibi belirtiler gösterir. Orta hipotermide kaslarda sertleşme, koordinaysonun tamamen durması, titremenin durması, ayakta duramama, davranış bozukluğu, bilinç bulanıklığı, yarı baygınlık hali, yüzeysel solunum, nabız bozukluğu vb. belirtiler gözlenir. Yüksek hipotermide baygınlık ve kalbin durması sonucu ölüm olur. 19 - 20 derecenin altında ise beyin ölümü gerçekleşir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.